4. feb. 2012

Bollar på benken...

...når ein kjem heim frå skulen...


Barndomsminne...

I går var det nokre glade born,
med vener,
som koste seg med
heilt vanlege bollar
etter skuledagen.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...